تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهان وابسته به دانشگاه گنبد کاووس به‌منظور انتشار نتایج پژوهش‌ها، نوآوری‌­ها و ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی­ پژوهشی و تبادل نتایج یافته‌­ها از دانش‌پژوهان دعوت می­‌کند تا مقاله‌های خود را که قبلاً در مجلات علمی به چاپ نرسانده­‌اند و یا برای بررسی به آن‌ها ارسال نشده اشت؛ در زمینه­‌های مختلف علوم اکولوژی، فیزیولوژی و اکوفیزیولوژی شامل: اکوفیزیولوژی رقابت گیاهان، فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان، اثر عوامل محیطی زنده و غیرزنده بر گیاهان، کاربرد اکوفیزیولوژیک در مطالعه روابط متقابل بین گیاهان زراعی و علف‌های هرز، جنبه‌های اکوفیزیولوژیک زندگی همزیستی، دگرآسیبی و خودآسیبی در گیاهان، اثر آلاینده‌ها بر گیاهان و مواد تنظیم‌کننده رشد گیاهی در اختیار مجله قرار دهند
 

  

نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی:
http://arpe.gonbad.ac.ir/find.php?item=1.40.15.fa
برگشت به اصل مطلب